0599 - 66 18 32
info@deschakelgroep.nl

Privacy

 

Privacyreglement

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, houden wij een registratie bij van uw persoonlijke en medische gegevens. Dat wij dit ook wettelijk verplicht zijn, kunt u nalezen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie kijkt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens.

Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan voor ons werk nodig is of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het is uiteraard altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien en/of om een kopie van uw dossier mee te krijgen, bijvoorbeeld wanneer u van praktijk wisselt. Behalve de behandelend fysiotherapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend fysiotherapeut en/of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens of informatie uit uw dossier verstrekken aan derden. In overleg met u houden wij uw huisarts of behandeld specialist op de hoogte van het feit dat u bij ons onder behandeling bent, wat de behandelingen inhouden en welke vorderingen wij maken.

Conform de wet WBGO wordt, na beëindiging van uw behandeling uw dossier nog 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.