0599 - 66 18 32
info@deschakelgroep.nl

Begeleid Wonen

Woonvorm “DSG” is een woonvorm die ondersteuning biedt aan jong volwassenen met diverse problematieken en begeleidt hen op het gebied van zorg, huisvesting, werk, job-coaching & vrijetijds- besteding. In Woonvorm “DSG”, de verbouwde boerderij in Exloo, hebben we plaats voor een achttal cliënten die worden begeleid in hun eigen problematiek. 

Daarbij kan gedacht worden aan ontwikkelingsstoornissen zoals het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en/of psychiatrische problemen. Dit al dan niet in combinatie met verslaving. Heeft de cliënt, bij aanvang van de zorg, nog geen daginvulling, dan gaan we daar actief naar op zoek. Wij hebben zelf diverse mogelijkheden op het gebied van scholing, dagbesteding en arbeid, door gekwalificeerde medewerkers. Indien nodig wordt er samenwerking gezocht met verschillende instanties om onze expertise zo breed mogelijk in te kunnen zetten. Op deze manier leren de cliënten stapsgewijs de regie en de verantwoordelijkheid te krijgen over hun eigen leven.

Doordat we veel persoonlijke aandacht hebben voor de cliënten, kunnen we ze individuele aandacht geven met het uiteindelijke doel om op zichzelf te gaan wonen en te reintegreren in de maatschappij. “Laat het onze zorg zijn” en laten we jou helpen “Op weg naar zelfstandigheid”.

Mocht u na het lezen van bovenstaande meer willen weten over de woonvorm, dan kunt u ons altijd bellen op het telefoonnummer 0599 661832 of contact opnemen via ons contactformulier.